SponsoKliks80

Leden login

knltblogo

mijn-knltb-logo

centrecourtlogo2

Op woensdag 30 januari 2019 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TCO gehouden. Er waren 25 leden aanwezig. In deze vergadering legde het bestuur verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid en werden enkele voorstellen voor 2019 uiteen gezet.

Bekijk hier de Agenda van de ALV van 30 januari 2019

Hier volgt vast een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.

 • De voorzitter blikt terug op 2018:
  • Highlights:
   • prachtig toernooi,
   • goede kwaliteit banen,
   • financiële resultaat net onder de streep
   • nieuw bestuursteam
  • Punten van zorg zijn:
   • dalend aantal leden,
   • hypotheek verlengen
   • financiële gezondheid langere termijn
   • gebrek aan daadkracht en visie vanuit de gemeente ten aanzien van tennis in Schinnen/Beekdaelen.
 • De notulen van de ALV 2018 (Eeerst inloggen),  het verslag van de Extra ALV d.d. 4 okt 2018 (Eerst inloggen) en de jaarverslagen 2018 van de verschillende bestuursleden en commissies werden behandeld en goedgekeurd.
 • In 2018 heeft TCO, ondanks het teruglopend ledental, een klein negatief financieel resultaat behaald. De hypotheeklasten werden verlicht door extra aflossingen te doen.
 • Het financiële verslag werd uitgedeeld en toegelicht. De kascontrolecommissie gaf een toelichting op hun controle en de positieve uitkomsten daarvan en stelde aan de ALV voor om de penningmeester decharge te verlenen. De ALV heeft dit voorstel aangenomen en dus decharge verleend.
 • De ALV gaat akkoord met een aanpassing in de privacyverklaring m.b.t. het gebruik van gegvens van clubfunctionarissen en het gebruik van beedmateriaal tijdens TCO-evenementen.
 • Terugtredend webmaster Wouter de Wijn wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor TCO en door de ALV benoemd tot "Lid van Verdienste" van TCO.
 • Bert Brinkman (voorzitter) en Berna Smit (secretaris) treden af als bestuurslid en worden bedankt door de nieuwe voorzitter.
 • Het nieuwe bestuursteam wordt benoemd en Yvonne Koks wordt tot nieuwe voorzitter gekozen.
 • Het nieuwe bestuur schetst haar toekomstvisie:
  • Leden werven en uitstroom stoppen
  • Nieuwe energie en verenigingsgevoel moet terug
  • Drastische veranderingen zijn nodig => Nieuw kompas
  • Er komen 5 werkstromen:
   • Operations
   • Tennis en bewegen
   • Betrokkenheid
   • Externe relaties
   • Communicatie
 • Er komt een nieuwe TCO-website in samenwerking met KNLTB Club; de nieuwe webmaster Roy toont een klein voorproefje.
 • Het Bestuursvoorstel nr. 1: Contributies 2019 wordt, na intensieve discussie, aangenomen, hetgeen betekent dat:
  ο  De contributies blijven ongewijzigd voor junioren, scholieren/studenten, competitieleden en trainingsleden. 
  ο Voor senioren gaat gelden dat we niet meer gaan werken met een verplichte vrijwilligersbijdrage ad € 45 bovenop de contributie van € 120.
  ο Voor alle senioren zal de contributie vanaf 2019 € 140 bedragen.
 • De kantineprijzen worden, mede in verband met de btw-verhoging van 6 naar 9%, als volgt aangepast:
  ο Consumptiekaart 10 bonnen € 16 (was € 15).
  ο Prijs losse consumpties € 1,70 resp. 2,60 (was € 1,60 resp. € 2,40).
  Verder zullen we in 2019 actief aan de slag gaan met de mogelijkheid om in de kantine met PIN te betalen..
 • De begroting 2019 wordt, ondanks een klein tekort, goedgekeurd
 • Jan van Laanen en Wouter de Wijn worden door de ALV in de kascontrolecommissie gekozen.
 • Het bestuur krijgt mandaat om met de bank afspraken te maken over het afsluiten van een nieuwe hypotheek.
 • Op zaterdag 30 maart openen we het nieuwe seizoen, maar vooruitlopend daarop is er op zaterdag 16 maart NL Doet bij TCO.

Om 22:30 werd de vergadering gesloten, waarna het tijd was om nog even na te praten onder het genot van een drankje.. Het complete officiële verslag van de secretaris komt binnenkort hierslotje3 op de website.

Waar ligt ons Park

Tennispark TCO

Sponsors

Februari 2019
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Ga naar boven