Contributie

Het lidmaatschap loopt van 1 april - 31 maart. Leden worden in de gelegenheid gesteld het tennisspel op de banen van de vereniging te beoefenen, tennislessen te volgen en mee te doen aan door TCO georganiseerde activiteiten. Leden worden aangemeld bij de KNLTB en ontvangen een lidmaatschapspas.
Nieuwe* seniorleden ontvangen in hun eerste jaar een korting van € 20 op de contributie plus een gratis consumptiekaart ter waarde van € 19.

*Je wordt als 'nieuw lid' beschouwd wanneer je drie jaar of langer geen lid bent geweest van TCO.

Zomer Challenge 2023

Ook dit jaar kun je voor twee maanden tijdelijk lid worden voor € 35 p.p. Dit tijdelijke lidmaatschap geldt voor juli en augustus en stopt automatisch op 31 augustus.

Contributies

TCO kent 8 soorten contributies:

Pakket Lidsoort Kosten Nieuw lid 1e jaar: instroom na 15 juli*:
A.  Senioren  € 140,-- € 120,-- + 1 consumptiekaart € 60,--
B. Junioren  €  50,-- € 30,-- € 25,--
C. Gezinslidmaatschap** v.a. € 360,-- v.a. € 300,-- inc. 2 consumptiekaarten  
D. Competitieleden¹ 
(junioren en senioren)
 €  45,--   € 45,--
E. Studentleden²  €  75,-- € 50 € 40,--
F. Trainingsleden³ (sr)  €  45,--   € 45,--
G. Trainingsleden (jr)  €  35,--   € 35,--
H. Slapend lid4 (jr/sr)  €  30,--    

*Een seniorlid dat na 15 juli gedurende het seizoen instroomt, betaalt het eropvolgend seizoen de normale contributie à € 140 en ontvangt geen gratis consumptiekaart.

**Gezinslidmaatschap: voor 2 ouders en 1 kind gelden de normale contributiebedragen. Vanaf het 2e kind dat lid wordt, hoeft alleen de jaarlijkse KNLTB-bijdrage van € 30 te worden betaald. 

¹)

Competitieleden zijn leden die primair lid moeten zijn van een andere tennisvereniging en alleen competitie spelen voor onze vereniging. Onze eigen leden kunnen dankzij deze leden een team formeren en zo meedoen aan de competitie (maximaal 1 competitielid/team). Competitieleden mogen deelnemen aan de voorjaars-, zomer- en najaarscompetitie. Ze mogen echter buiten de competitie geen gebruik maken van de faciliteiten van TCO.

²)

Senioren (<28 jaar) die studeren in voltijdopleiding kunnen dit gereduceerde tarief jaarlijks aan het begin van het seizoen (vóór 25 januari) aanvragen onder overlegging bij de ledenadministratie van een bewijs van inschrijving of schoolpas van het lopende schooljaar (studentenkaart/OV kaart zonder schooljaar worden niet meer geaccepteerd). Deze aanvraag met bewijs moet jaarlijks (vóór 25 januari) ingediend worden, zodat de ledenadministratie weet dat de korting nog gerechtvaardigd is.
³) Trainingleden zijn leden die primair lid zijn van een andere tennisvereniging, maar bij TCO trainingen volgen bij een van onze tennistrainers. Buiten de trainingen mogen zij geen gebruik maken van de faciliteiten van onze club.
4) Slapende leden zijn leden die niet actief zijn bij TCO maar wel lid willen blijven van de KNLTB. Verzoeken tot slapend lidmaatschap worden door het bestuur individueel beoordeeld.

 

Contributie-inning 2023

In 2023 zal de contributie worden geïnd via ClubCollect. Dat betekent dat elk lid individueel een betaalverzoek ontvangt op zijn of haar e-mailadres. 

De betalingsmogelijkheden zijn:

  • iDeal (het hele bedrag in één keer overboeken via een internetkoppeling met je eigen bank); en
  • eenmalige automatische incasso 

Heb je geen betaalverzoek met de contributiefactuur ontvangen? Kijk dan even in je mailbox of je 'm niet over het hoofd hebt gezien. Of wellicht is de mail in een spamfilter terechtgekomen? Het is ook mogelijk dat er iets is misgegaan bij ClubCollect. De penningmeester kan dit voor je uitzoeken.

Omdat de contributie-inning uit handen is gegeven aan ClubCollect, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat leden hun contributie rechtstreeks via bankoverschrijving naar het banknummer van de vereniging betalen.

Introducés

Het is mogelijk om een keertje als introducé te komen tennissen bij TCO. Als vuistregel houden we aan dat je dit 5x mag doen. De kosten bedragen €4 p.p. voor een volwassene en €2,50 voor een kind (<18). Als de kantine open is, kun je dit aan de bar voldoen. Is er geen kantinebezetting, dan vragen we je om dit zelf over te maken naar ons bankrekeningnummer NL11 ABNA 0543 2544 88 t.n.v. Tennisclub Oirsbeek. Vermeld daarbij ook de datum van je speeldag.

Blessure

Wanneer je gedurende het buitenseizoen last krijgt van een langdurige blessure of ziekte, kun je dit bij de penningmeester melden. Doe dit s.v.p. zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken. Voor de periode dat de blessure/ziekte heeft geduurd, ontvang je naar rato van het buitenseizoen (van 1 april tot 1 november) korting op de contributie van het volgend seizoen. Er wordt dus geen geld terugbetaald. De ingangsdatum van de blessure/ziekte is maximaal vier weken vóór je melding.

Meld het s.v.p. ook bij de penningmeester wanneer je weer kunt tennissen.

Wanneer je vóór 1 maart* bij de penningmeester aangeeft niet te kunnen tennissen vanwege een langdurige blessure/ziekte, kan het bestuur besluiten je contributieverplichting voor dat seizoen (1 april-1 november) op te schorten tot het moment dat je wel weer kunt tennissen. Je betaalt daarna naar rato contributie voor de resterende maanden. Voor alle meldingen ná 1 maart geldt de 'normale' blessureregeling en wordt korting verleend op de contributie van het seizoen erna. 

*De datum 1 maart is gekozen omdat dan de facturen voor de contributie worden aangemaakt.

Het bestuur beoordeelt aanvragen van geval tot geval.

De KNLTB-bijdrage valt buiten deze regeling. Dit bedrag ad € 30 per seizoen blijf je dus ook bij blessure/ziekte verschuldigd.

Vragen?

Heb je vragen over de contributie-inning of heb je geen factuur ontvangen? neem dan contact op met de penningmeester

Twijfel je of de vereniging wel beschikt over je actuele gegevens (adres, e-mailadres, mobiele nummer)? Of wil je gegevens laten aanpassen? Neem dan contact op met de ledenadministratie.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 41731936

Tennisvereniging Oirsbeek

Krekelbergerweg 21
6438 GJ Oirsbeek

KVK-nummer

40186710