Contributie

Het lidmaatschap loopt van 1 april - 31 maart. Leden worden in de gelegenheid gesteld het tennisspel op de banen van de vereniging te beoefenen, tennislessen te volgen en mee te doen aan door TCO georganiseerde activiteiten. Leden worden aangemeld bij de KNLTB en ontvangen een lidmaatschapspas.
Seniorleden ontvangen in hun eerste jaar een korting van € 20 op de contributie plus een gratis consumptiekaart ter waarde van € 16.

Contributies

TCO kent 6 soorten contributies:

Pakket Lidsoort Kosten Nieuw lid 1e jaar:
A.  Senioren  € 140,-- € 120,-- + 1 consumptiekaart
B. Junioren  €  50,-- € 25
C. Competitieleden¹ 
(junioren en senioren)
 €  45,--  
D. Studentleden²  €  75,-- € 50
E. Trainingsleden³ (sr)  €  45,--  
F. Trainingsleden (jr)  €  35,--  

Sinds 2017 is de incassering van de contributie via KNLTB Collect geregeld.

¹)

Competitieleden zijn leden die primair lid moeten zijn van een andere tennisvereniging en alleen competitie spelen voor onze vereniging. Onze eigen leden kunnen dankzij deze leden een team formeren en zo meedoen aan de competitie (maximaal 1 competitielid/team). Competitieleden mogen deelnemen aan de voorjaars-, zomer- en najaarscompetitie. Ze mogen echter buiten de competitie geen gebruik maken van de faciliteiten van TCO.

²)

Senioren (<28 jaar) die studeren in voltijdopleiding kunnen dit gereduceerde tarief jaarlijks aan het begin van het seizoen (vóór 25 januari) aanvragen onder overlegging bij de ledenadministratie van een bewijs van inschrijving of schoolpas van het lopende schooljaar (studentenkaart/OV kaart zonder schooljaar worden niet meer geaccepteerd). Deze aanvraag met bewijs moet jaarlijks (vóór 25 januari) ingediend worden, zodat de ledenadministratie weet dat de korting nog gerechtvaardigd is.
³) Trainingleden zijn leden die primair lid zijn van een andere tennisvereniging, maar bij TCO trainingen volgen bij een van onze tennistrainers. Buiten de trainingen mogen zij geen gebruik maken van de faciliteiten van onze club.

 

Contributie-inning 2020

In 2020 zal de contributie worden geïnd via ClubCollect. Dat betekent dat elk lid individueel een betaalverzoek ontvangt op zijn of haar e-mailadres. 

De betalingsmogelijkheden zijn:

  • iDeal (het hele bedrag in één keer overboeken via een internetkoppeling met je eigen bank); en
  • eenmalige automatische incasso 

Heb je geen betaalverzoek met de contributiefactuur ontvangen? Kijk dan even in je mailbox of je 'm niet over het hoofd hebt gezien. Of wellicht is de mail in een spamfilter terechtgekomen? Het is ook mogelijk dat er iets is misgegaan bij ClubCollect. De penningmeester kan dit voor je uitzoeken.

Omdat de contributie-inning uit handen is gegeven aan ClubCollect, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat leden hun contributie rechtstreeks via bankoverschrijving naar het banknummer van de vereniging betalen.

Introducés

Het is mogelijk om een keertje als introducé te komen tennissen bij TCO. Als vuistregel houden we aan dat je dit 3x mag doen. De kosten bedragen €4 p.p. voor een volwassene en €2,50 voor een kind (<18). Als de kantine open is, kun je dit aan de bar voldoen. Is er geen kantinebezetting, dan vragen we je om dit zelf over te maken naar ons bankrekeningnummer NL11 ABNA 0543 2544 88 t.n.v. Tennisclub Oirsbeek. Vermeld daarbij ook de datum van je speeldag.

Blessure

Indien er sprake is van een langdurige blessure of ziekte gedurende het buitenseizoen, kan bij de penningmeester een verzoek tot compensatie van contributie worden ingediend. Meld de blessure/ziekte binnen vier weken na ontstaan schriftelijk of per e-mail bij de penningmeester. De ingangsdatum van deze regeling ligt dus maximaal vier weken voor de dag dat de melding bij de penningmeester is ontvangen. 

Meld je ook weer bij de penningmeester wanneer je weer kunt tennissen.

Voor de periode dat de blessure/ziekte heeft geduurd, ontvang je compensatie van de contributie naar rato van het buitenseizoen (van 1 april tot 1 november). De compensatie wordt uitgekeerd via korting op de contributie van het volgend seizoen. Er wordt dus geen geld terugbetaald.

De KNLTB-bijdrage valt buiten deze regeling. Dit bedrag ad € 25 blijf je dus ook bij blessure/ziekte verschuldigd.

Vragen?

Heb je vragen over de contributie-inning of heb je geen factuur ontvangen? neem dan contact op met de penningmeester

Twijfel je of de vereniging wel beschikt over je actuele gegevens (adres, e-mailadres, mobiele nummer)? Of wil je gegevens laten aanpassen? Neem dan contact op met de ledenadministratie.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 41731936

Tennisvereniging Oirsbeek

Krekelbergerweg 21
6438 GJ Oirsbeek