Blog Toekomst TCO

Dit is een verzamelpagina met alle informatie rondom het fusietraject en het nieuwe park op Park de Oirsprong. Deze pagina wordt geupdate wanneer er meer informatie beschikbaar is.

Update 30/6/2023:

Op dinsdag 27 juni jl. heeft de gemeenteraad van Beekdaelen zich gebogen over het voorstel zoals verwoord in het Visiedocument Toekomst van tennis in Beekdaelen.

Het voorstel houdt in dat de gemeente Beekdaelen voorstander is van twee ‘tennis hubs’ in Beekdaelen:

  • Een in Beekdaelen-Zuid, het al bestaande tennis- en padelcomplex van Dassenburcht, en
  • Een nieuw te bouwen tennis- en padelcomplex in Beekdaelen-Noord voor de nieuw te vormen fusieclub, op het terrein van Park de Oirsprong. 

Deze fusieclub zal in eerste instantie gevormd worden door TC Merkelbeek en TC Oirsbeek. LTC Rakets en TC Schinveld worden door de gemeente ‘uitgenodigd om zich aan te sluiten’ maar hebben voorlopig aangegeven zelfstandig te willen blijven.Het voorstel van het College van B&W met wethouder Levin de Koster als portefeuillehouder, werd gesteund door de coalitiepartijen en is dan ook met een ruime meerderheid aangenomen. 

Dat betekent dat voor TCO nu een nieuwe weg wordt ingeslagen:

  • We gaan fuseren met TC Merkelbeek
  • Er gaat een nieuw ‘racketcentrum’ komen bestaande uit tennisbanen en padelbanen
  • Die nieuwe accommodatie wordt gesitueerd op Park de Oirsprong

Dat zijn de feiten die we nu weten. Er is ook nog veel wat we niet weten en wat nu (naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakanties) uitgewerkt moet gaan worden.Hoeveel banen, wel of geen gravel, hoeveel padelbanen, wel of geen eigen kantine, waar wordt het nieuwe complex precies aangelegd, wat gebeurt er met de huidige locatie van TCO, moeten we de hypotheekschuld nog afbetalen op het clubhuis of wordt die overgenomen? En dat zijn nog maar de eerste vragen die bij ons allemaal naar boven komen. Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken waar we nieuwsgierig naar zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update Augustus 

Op 20 juli jl. heeft een gesprek plaatsgevonden bij TCO tussen het bijna voltallige bestuur en wethouder Levin de Koster, ambtelijk ondersteund door Tom Maas. Het gesprek verliep in een zeer open en constructieve sfeer. Er is o.a. gesproken over een zeer globaal tijdspad: · 

  • Oktober 2023: de eerste gesprekken over de inbedding van een Skills Garden en de nieuwe fusieclub op Park de Oirsprong. De gemeente gaat hiervoor een ‘kwartiermaker’ aanstellen die binnen 8 maanden een concreet en uitgewerkt plan moet maken. We gaan de fusieclub gemakshalve even aanduiden als Racketclub omdat het zowel tennis als padel gaat inhouden.
  • Mid 2024: bespreking in de gemeenteraad van het uitgewerkte plan voor de Skills Garden en Racketclub op Park de Oirsprong.
  • Voorjaar/zomer 2025: opening nieuwe accommodatie.

Parallel hieraan gaan Tennisclub Merkelbeek en Tennisclub Oirsbeek het fusietraject verder vormgeven. In dit traject zullen op enig moment meerdere werkgroepen worden gevormd met leden van beide verenigingen, die zich over bepaalde aspecten gaan buigen. De intentie is om de fusie te laten ingaan bij de opening van de nieuwe accommodatie op Park de Oirsprong in 2025. Gedurende dit fusietraject zullen we expertise inhuren vanuit de KNLTB en natuurlijk leren van TPV Dassenburcht die al hebben aangegeven ons met raad en daad te willen bijstaan.   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 41731936

Tennisvereniging Oirsbeek

Krekelbergerweg 21
6438 GJ Oirsbeek

KVK-nummer

40186710