Historie

1978

In het jaar 1978 werd de eerste aanzet gegeven tot de oprichting van wat TCO zou worden. In 'Goed Nieuws' verscheen destijds een oproep voor belangstellenden voor de tennissport. De reacties hierop waren overweldigend, meer dan voldoende om van start te gaan met de daadwerkelijke oprichting van Tennis Club Oirsbeek.

De Gemeente Oirsbeek had de Krekelbergerweg als locatie voor het tennispark bepaald. Theo Balg was de eerste voorzitter en kartrekker gedurende de eerste vijf jaren.

Op 11 mei wordt in het Gemeenschapshuis een voorbereidende en informatieve avond gehouden over de mogelijke oprichting van tennisvereniging.

Op dinsdag 6 juni 1978 wordt de oprichtingsvergadering gehouden waar wordt besloten als zelfstandige vereniging, onder de naam TCO, verder te gaan. Daarmee was Tennis Club Oirsbeek opgericht en werden de eerste twee tennisbanen voor leden opengesteld, snel gevolgd door nog twee.

Het ledental bedroeg toen 160 senioren en 48 junioren. De seniorcontributie voor een vol seizoen wordt vastgesteld op ƒ 100,- (ƒ 35,- voor '78); de juniorcontributie op ƒ 60,- (ƒ 20,- voor '78). Het inschrijfgeld is voor elk lid ƒ 25,- (ƒ 10,- in '78 en ƒ 15,- in '79)

Op 8 juli begint het seizoen op vier banen, een oefenkooi en een, door bouwer Muyres ter beschikking gestelde bouwkeet, die diende als kleedruimte c.q. toiletwagen. De bouwkeet, van waaruit de diverse activiteiten werden geleid en waar een koelkast stond met veel te geringe capaciteit om behoorlijk gekoeld bier te leveren aan de vele dorstige tennissers.

Half oktober telt de vereniging 186 senior- en 58 juniorleden en is er een wachtlijst van 109 ingeschrevenen.

1979

Het bestuur gaat moedig uit de startblokken met uitbreiding van het park met de banen 5 en 6 en concrete plannen voor de bouw van het clubgebouw. De TC introduceert trainingen, een laddercompetitie, een herenavond, een damesochtend, een mixtoernooi (3X).

Jeu Wolters presenteert de eerste tekeningen en een maquette van het clubhuis. Op 21 maart passeert de akte met de statuten notaris Van de Ven in Merkelbeek, waarna de Tennisclub Oirsbeek (TCO) bij de Kamer van Koophandel in Heerlen in het verenigings-register wordt ingeschreven.  

1980

Het seizoen 1980 stond in het teken van de bouw van het clubhuis dat op 14 september officieel door de toenmalige 'burger' van Oirsbeek dhr. Gubbels werd geopend.

Rond carnaval werden door een groep leden de fundamenten uitgegraven. Tussen maart en juli zette aannemer Jo Bogman de ruwbouw overeind, waarna de afwerking in "eigen beheer" ter hand werd genomen. Dat was nog erg veel en tussen juli en augustus werd veel vrije tijd opgeofferd om dat seizoen nog van het clubhuis te kunnen profiteren. Wel 20 schilderessen, stratenmakers, archeologen, barbouwers, schoonmaaksters, etc. toonden hun verborgen kwaliteit.

Korte tijd daarna werden de banen 5 en 6 aangelegd en zo groeide ons park uit tot wat het op dit moment is. De toenmalige penningmeester, Wim de Groot, toonde een "big smile" omdat de aktie "warmte gevraagd" kennelijk nogal aansloeg.

In de loop van 1980 wordt de discussie over aansluiting bij de KNLTB gestart. Dit is nodig om deel te kunnen gaan nemen aan de landelijke- en districtscompetitie. Er zijn twee belangrijke aspecten in het geding. Enerzijds maakte een aantal leden zich zorgen over de baanbezetting die dit in het weekend met zich meebrengt, anderzijds zijn de kosten voor deelname aan de competitie in het geding. De door het bestuur voorgestelde competitiebijdrage weegt niet op tegen de werkelijke kosten. M.n. de hoge post voor representatie (drank en spijs) stuit op nogal wat verzet. In een referendum spraken de leden zich uiteindelijk uit vóór aansluiting bij de KNLTB.

Het ledental loopt in dat jaar op tot 400 en er ontstaat een wachtlijst. De trainingen werden dat jaar verzorgd door Tennisschool Limburg.  

1981

Voor het eerst wordt gedurende zes weken met wel 14 teams deelgenomen aan de landelijke en regionale competitie.

Het enthousiasme is groot en drie teams worden kampioen.

1988

Dit jaar staat in het teken van het 10-jarig bestaan van TCO. De evenementen-kalender was doorspekt met activiteiten rond het jubileum. De slotmanifestatie wordt ingeluid met een receptie op 30 september in het clubgebouw die tot stipt middernacht duurt.  

2018

We maken een sprong naar het jubileumjaar 2018 waarin TCO 40 jaar bestaat. Het bestuur, op dat moment nog bestaande uit 3 personen, doet een laatste, dringend beroep op alle leden om het stokje over te nemen nadat eerdere pogingen om nieuwe bestuursleden te werven, mislukten. Eind 2018 staat een groep actieve leden op.

2019

Tijdens de ALV van 30 januari wordt het nieuwe bestuur benoemd:

  • Yvonne Koks, voorzitter
  • Hans Plasman, penningmeester
  • Ger Boekee, secretaris en ledenadministratie
  • Roy van der Kaap, webmaster en Team tennis
  • Annet Roosenboom, Team tennis
  • Guido Smeets, Team ledenrelaties
  • Petra van der Lugt, Team communicatie en sponsoring
  • Gerard Worms, Team operations en accommodatie
  • Arie de Zeeuw, Team omgevingsrelaties

Tijdens de ALV wordt een nieuwe frisse visie voor de club gepresenteerd en wordt ingezet op de saamhorigheid en het clubgevoel van de leden om met zijn allen de toekomst te omarmen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 41731936

Tennisvereniging Oirsbeek

Krekelbergerweg 21
6438 GJ Oirsbeek

KVK-nummer

40186710