Introductieregeling

 
 1. Introductie door leden is toegestaan gedurende het gehele seizoen op maandag t/m vrijdag en op zaterdag en zondag mits er geen competitie is.
 2. Er kan niet worden geïntroduceerd op dagen dat TCO of de KNLTB wedstrijden organiseert.
 3. Er mag op maximaal 2 banen tegelijkertijd gespeeld worden met introducés.
 4. Bij volledige bezetting van de banen kan er niet met introducés gespeeld worden; leden hebben dan voorrang.
 5. Het lid dat een introducé meebrengt, betaalt vooraf de introductiekosten door storting van het verschuldigde bedrag op Banknr: NL11ABNA0543254488 t.n.v. Penningmeester TCO:
  • Introductie senioren: € 4,-
  • Introductie junioren: € 2,50
 6. Het introducerende lid is verplicht via de KNLTB ClubApp vooraf een baan te reserveren. Daarbij dient ook de naam van de introducé te worden ingevuld.
 7. Ieder lid kan per speeltijd slechts 1 persoon introduceren.
 8. Ieder lid mag maximaal 10 keer per seizoen introduceren.
 9. Iemand mag maximaal 5 keer per seizoen geïntroduceerd worden.
 10. Bij constatering van misbruik worden leden hier door het bestuur op aangesproken.
 11. Ook voor de introducé geldt verplichte tenniskleding en tennisschoeisel op de banen.
 12. De introducé is verplicht zich te houden aan het baanreglement.
 13. Deelnemers aan het project “Maak Kennis Met Tennis” zijn nog niet officieel lid van de club. Zij kunnen buiten de lessen alleen als introducé tennissen met een bestaand TCO-lid.
 14. In overleg met het bestuur kan van de bovenstaande punten worden afgeweken.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 41731936

Tennisvereniging Oirsbeek

Krekelbergerweg 21
6438 GJ Oirsbeek

KVK-nummer

40186710