Reservering- en baanreglement

Baanreservering TCO

Als je gaat tennissen zul je gebruik moeten maken van de KNLTB ClubApp om een baan te reserveren. Onderstaand het stappenplan om een baan te reserveren via het afhangbord:

 1. Afhangen/Reserveren: Via de KNLTB ClubApp waar je kunt inloggen met je bondsnummer moet je via het menu "Spelen" kiezen voor een baan.
 2. Baankeuze: Men krijgt daarna de keuze om zelf uit de vrije banen te kiezen door op het "+" teken te selecteren. Daarbij volgt een menu waarbij je medespelers moet toevoegen of een introducé. Via de knop "Reserveren" kun je daarna makkelijk een baan afhangen.
 3. Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het geval dat je baan al vrij is (omdat de voorgangers eerder zijn opgehouden), mag je natuurlijk eerder beginnen.
 4. Speelduur: De speelduur is afhankelijk van het aantal spelers op de baan:
  • 2 spelers hebben een speelduur van 30 minuten.
  • 3-4 spelers hebben een speelduur van 60 minuten.
 5. Geen geldige pas: Afhangen met een ongeldige ledenpas is niet mogelijk. Mist een speler zijn geldige ledenpas dan dient hij/zij contact op te nemen met de ledenadministratie.
 6. Doorhangen: Als men speelt op een baan, kan men blijven spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag men weer afhangen. Tijdens de speeltijd doorhangen staat het systeem niet toe. Eerder stoppen met tennis om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen, staat het systeem ook niet toe.
 7. Opnieuw Afhangen: Als men van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan kan men pas weer afhangen als het 10 minuten later is dan de eindtijd van de periode waarop men had afgehangen.
 8. Reservering bekijken: Om te bekijken wanneer men ook al weer moet spelen kan men “overzicht banen” of “wanneer speel ik” selecteren.
 9. Reservering annuleren: Een reservering voor afhangen kunt men binnen 10 minuten nadat men deze gemaakt heeft, nog annuleren. Vervolgens kan men dan weer een nieuwe reservering maken.
 10. Bij-dubbelen: Als twee personen een reservering maken kunnen twee andere personen zich zelf toevoegen en er zo een dubbel van maken. De eindspeeltijd wordt dan aangepast (van 30 naar 60 minuten) als er achter je niemand anders op die baan een reservering heeft staan. Anders blijft de speeltijd gewoon 30 minuten (ook al sta je nu met vier man op de baan).
 11. Training: Tennisles geldt als speeltijd. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af te hangen voor vrij tennissen.
 12. Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, etc. Tijdens tennisactiviteiten zal er altijd één baan voor vrij tennissen beschikbaar zijn.
 13. Discussie: In situaties waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.

 

Baanreglement TCO

 1. Het dragen van tenniskleding en tennisschoeisel is verplicht. Tennisschoenen mogen geen grof profiel hebben
 2. Leden zorgen zelf voor tennisballen. Alleen bij clubevenementen worden de ballen door de club beschikbaar gesteld.
 3. De banen zijn geopend van 9.00 uur tot 23.00 uur.
 4. De banen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van TCO of leden van bezoekende clubs.
 5. Voor niet-leden geldt de introductieregeling.
 6. Leden zijn te verdelen in junioren en senioren.
 7. Ieder lid is verplicht zijn/haar recht op een baan vast te leggen op het digitaal afhangbord m.b.v. zijn eigen spelerspasje.
 8. De te reserveren tijd voor het enkelspel is een half uur en voor een dubbel één uur.
 9. Zijn alle banen bezet, dan schrijft men in voor de eerstvolgende niet bezette tijdsperiode en is men verplicht op het park aanwezig te blijven. Is men niet aanwezig, dan vervalt het recht om te spelen.
 10. Tijdens competities en toernooien zijn alle banen beschikbaar voor deze activiteit, (zie activiteitenkalender) tenzij anders aangegeven.
 11. Spelers op een baan moeten stoppen met spelen als de gereserveerde tijd is afgelopen en andere spelers aangeven dat zij van de baan gebruik willen maken.
 12. Indien een baan gereserveerd is voor trainingen, dan zal de clubtrainer dit op het afhangbord reserveren. 
 13. Tijdens door de club georganiseerde avonden, te weten damesavond  (maandag), clubavond (woensdag) en eventuele jeugdavond (vrijdag  5x per jaar) zijn alle banen (m.u.v. de trainingsbanen) van 19.00 – 20.30 uur beschikbaar voor de betreffende groep. Na 20.30 uur zijn de banen weer beschikbaar voor vrij tennis. Hiervoor moet worden afgehangen. 
  Tijdens de 55+ ochtenden (maandag en woensdag) blijft baan 6 beschikbaar voor vrij tennis.
 14. Deelnemers aan de damesavond, clubavond, jeugdavond of 55+ochtend mogen zich niet voordoen als “vrije tennisser”. Pas na afloop van de betreffende activiteit mogen deze personen worden gezien als “vrije tennissers”.
 15. Algemene regels:
  • Kleine kinderen die niet tennissen mogen niet op de tennisbaan aanwezig zijn.
  • Stoor andere spelers niet door overmatig lawaai en bemoei je niet met andermans spel.
  • Over het net springen of op het net slaan of leunen is verboden.
  • Tassen worden geplaatst op de aanwezige houten verhoging.
  • Afval wordt in de prullenbak gedeponeerd en wordt niet op de baan achtergelaten.
 16. Onderhoud van de banen:
  • Na iedere gereserveerde tijd moet de baan worden geveegd met de daartoe aanwezige materialen.
  • Vegen gebeurt in rondjes naar het midden van de baanhelft.
  • Aan het begin van ieder nieuw seizoen moeten de banen na het vegen ook gewalst worden.
  • De lijnen dienen eveneens geveegd te worden.
 17. De verlichting mag branden tot 23.00 uur (met uitzondering van bijzondere gelegenheden: dit ter beoordeling van het bestuur)
 18. Na 23.15 uur is douchen niet meer mogelijk.
 19. Er wordt alleen lesgegeven door een door de club aangestelde trainer c.q. door de trainer aangegeven vervangers of stagiaires.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet , beslist het bestuur.

Voetnoot

De vereniging stelt alles wat redelijkerwijs verwacht mag worden, in het werk om de banen in goede conditie te houden. Zo wordt veel zorg en aandacht besteed aan het speelklaar maken en onderhouden van de banen.
Door allerlei oorzaken kunnen er, zowel materiële als niet-materiële, schades en ongevallen ontstaan tijdens het gebruik van de banen. Hiervoor kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 41731936

Tennisvereniging Oirsbeek

Krekelbergerweg 21
6438 GJ Oirsbeek

KVK-nummer

40186710